پست های داغ

(داداش حسین)

  (داداش حسین)  

   11 ساعت پیش

از اسامی حضرت فاطمه:🌺🌷🌹🌺🌷 عذراء یعنی آن بانو پیوسته همچون دوشیزگان بود. از فرموده رسول خدا(ص) که آن بانو را حوریه ای به صورت انسان معرفی کرده است بر می آید که آن حضرت همچون حوریان بهشت پیوسته دوشیزه باقی خواهد ماند. چه آن که حضرتش از طعام بهشتی آفریده شد. از امام صادق(ع) در آن باره پرسش شد که چگونه حوریه بهشتی هر زمان که همسرش نزد وی می رود او را دوشیزه می یابد؟ فرمود: چون او از ماده ای پاک آفریده شده و هیچ گونه فسادی به جسم وی راه نمی یابد و بدنش دچار آفتی نمی گردد... 🌺🍁🌷🌹🌺🍁🌷🌹🌺🍁🌷🌹🌺🌺

شبکه اجتماعی باهم
aaagrin

  aaagrin  

   12 ساعت پیش

سلام دوستان گلم شماها که دل مهربونی دارین پس بیایین برای سلامتی اقا رامین ۱۸ساله دعا کنیم تصادف کرده حالشم خیلی بده الان به دعاتون خیلی محتاجه شفاعتشو از خدا بطلیم ایشالله خدا همه بنده هاشو شفاعت کنه آمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن یا رب العالمیــــن

شبکه اجتماعی باهم
بربادرفته @@

  بربادرفته @@  

   14 ساعت پیش

واقعا توی بچگی درد بود ولی کم بود هرچه بزرگتر میشیم زخمهامون شدیدتر میشه

شبکه اجتماعی باهم
ماه مهربون

  ماه مهربون  

   12 ساعت پیش

روز های هفته اینجوری میگذره: ششششنننننننننننننببببببه یییییکشششششششنننننبه ددددوشششششششنننننننبه سسسسسسه شششششنننننننننننبه چچچچچاااااااااااااااارررررررششننننبه پشمه جه ... 👇👇👇👇👇👇

شبکه اجتماعی باهم
ماه مهربون

  ماه مهربون  

   14 ساعت پیش


شبکه اجتماعی باهم
shahrokh*

  shahrokh*  

   8 ساعت پیش


شبکه اجتماعی باهم
amir_o۲۱

  amir_o۲۱  

   5 ساعت پیش

🌷🌷🌷 ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣَﺤﺮَﻣَﺖ ﻧﯿﺴﺖ...! و ﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ... ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮﺩﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ... ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ... ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﮐﻨﯽ... و ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯼ... ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ... ﻫﺮﮔﺰ... ﺗﻨﻬﺎ... ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ... "ﺁﺭﺍﻣﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ، ﺗﻮ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﻃﯽ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ..." 🌷🌷🌷

شبکه اجتماعی باهم
سارایی sita 1159

  سارایی sita 1159  

   9 ساعت پیش

🌹🌹🌹 ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﺕ ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ! ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﮔﻞ ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ نزدیکان ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯿﻢ! ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻫﺎﺳﺖ. ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺍﺯﻫﻢ ﺩﺭﯾﻎ ﻧﮑﻨﯿﻢ 🌹🌹🌹

شبکه اجتماعی باهم
Released

  Released  

   5 ساعت پیش

نیکی را چه سود هنگامی که نیکان ، در جا سرکوب می شوند ، و هم آنان که دوستدار نیکانند ؟ آزادی را چه سود هنگامی که آزادگان ، باید میان اسیران زندگی کنند ؟ خِرَد را چه سود هنگامی که جاهل ، نانی را به چنگ می آورد ، که همگان را بدان نیاز است ؟ به جای خودِ نیک بودن ، بکوشید چنان سامانی دهید ، که نَفْسِ نیکی ممکن شود یا بهتر بگویم دیگر به آن نیازی نباشد، به جای خودِ آزاد بودن ، بکوشید چنان سامانی بدهید ، که همگان آزاد باشند و به عشق ورزی به آزادی نیز نیازی نباشد، "به جای خودِ خِرَدمند بودن، بکوشید چنان سامانی دهید ، که نابِخرَدی برای همه و هر کس سودایی شود بی سود.." // برتولت برشت //

شبکه اجتماعی باهم
سارایی sita 1159

  سارایی sita 1159  

   15 ساعت پیش

  ‌   ‌ ✨ ﷽✨ ♏️ سلاااااام دروازه های قلبم رابه روی خوبیها می گشایم. ✨پروردگارا ... تو را سپاس میگویم که قدرت سکوت را به من عیان ساختی، آرامشی که در هر گام بر من پدیدار میشود را سپاسگزارم ✨خداوندا... یاریم کن بر کلامم مسلط باشم و با نارضایتی سکوت نکنم حرفی را که بر زبان میرانم ناحق و خارج از عدل نباشد آبرویی را بر آب و کاشانه ای بر باد ندهم، ✨بار الها!... تو یاریم کن تا با کنایه غبار ناراحتی بر روابطم،و با بی حرمتی چراغ دلی را به خاموشی ننهم، ✨ایزدا.... عشق سرمایه هر انسان است،مرا سرمایه دار خوبیها قرار ده. "سلام دوستای گلم صبح زیباتون بخیر و کامیابی

شبکه اجتماعی باهم
kamiiiiiiiiiiiiii

  kamiiiiiiiiiiiiii  

   3 ساعت پیش

سرت را بالا بگیر تو این دنیا وقتی مردها به نکشی افتاده اند دختر هیچ انتظاری از شما نمیرود

شبکه اجتماعی باهم
m.h1378

  m.h1378  

   دیروز


شبکه اجتماعی باهم
♚SAW♚

  ♚SAW♚  

   6 ساعت پیش

روز غدیر...گوش کنید حتما توهین ممنوع


غم فراق

  غم فراق  

   15 ساعت پیش

یه خواهر دارم که همیشه به حرفام گوش میده,یه خواهر دارم که درکم میکنه,یه خواهر دارم که خیلی مهربونه,کلا بگم همه چی تمومه!!حالا امروز تولد این خواهر بزرگه منه,اسمش چیه؟؟؟امروز تولد عشق منه,امروز تولد رها گلی منه...اجی رهام تولدت مبارک!ساده میگم از اعماق قلبم دوستت دارم اجی رهام...ممنون که هستی خواهری ... ابجی رهام شرمنده دیر تبریک گفتم شما عزیز دل نیلوفری ابجی رهام ازوقتی من اومدم همیشه همراه من بوده تووووووولددددددت مبارررررررک عزیزم

شبکه اجتماعی باهم
شنبه‌ام را با نام زیبایت آغاز میکنم « بسم الله النور » خدای خوب 💕 شکر، برای یک روز زیبای دیگر 💕 شکر، برای بوی خوش زندگی 💕 شکر و هزاران شکر، برای وجود ارزشمند عزیزانم 💕 شکر، برای سلامتی جسم و جان 💕 شکر، برای رزق و روزی حلال و بی‌نیازی مهربانا چتر رحمتت را بر سر دوستانم همیشه باز نگه دار و بهترین تقدیرها را برایشان رقم بزن ... 🌺☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺 سلام دوستان عزیزم صبح اولین روز هفته‌تون بخیر و شادی ☀️🍃 با آرزوی هفته‌ای زیبا، و پر خیر و برکت 🙏🏼💕

شبکه اجتماعی باهم
بهنام همرنگ

  بهنام همرنگ  

   14 ساعت پیش

ای خدادلگیرم ازت ای زندگی سیرم ازت ای زندگی میمیرم وعمرم ومیگیرم ازت چه اعتراف تلخیه اینطوررسیدن ته خط وقتی خلاصی ازهوس ای دنیابیزارم ازت ای خدادلگیرم ازت واحساس غم میکنم چون باتوام پیش کسی سرم وخم نمیکنم ای خدادلگیرم ازت ای زندگی سیرم ازت ای زندگی میمیرم وعمرم ومیگیرم ازت ای خدادلگیرم ازت

شبکه اجتماعی باهم
واقعا چراااااا؟؟؟؟؟

شبکه اجتماعی باهم
, ارش نظری,

  , ارش نظری,  

   8 ساعت پیش

پیشانیش را ببوسید قربون صدقه اش بروید... ﻣﺎدر را میگویم...! گاهى هم براى مادرﻣﺎدرى کنید!!.... دوستان عزیز حال مامانم بده ازتون می خوام واسش دعا کنین.... مرسی از دعا هاتون.. .... ...

شبکه اجتماعی باهم
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﮑﺶ آبجی کوچیکه... ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ بیار فدای اون دستای کوچیکت... فدای اون بسته فندک کنارت.. ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥ مسئولی ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ، ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ ، ﺗﺮﺍﻭﻝ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ .. ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ... ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﺑﭽﻪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﯼ ﺑﮑﺸﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺸﺖ ﻟﺒﺶ ﺩﺭﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .. ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﮐﺴﯽ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻘﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ... ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﮐﺴﯽ ﺑﮑﺸﺪ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﯿﺮﯾﺒﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﮐﺘﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .. ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﺸﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ... ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ، ﻫﺰﺍﺭ ﮐﻮﻓﺖ ﻭ ﺯﻫﺮ ﻣﺎﺭ ، ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻪ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺠﻠﯽ ﻭ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﯽ ﺍﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﺕ ﻧﺎﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ...

شبکه اجتماعی باهم
(داداش حسین)

  (داداش حسین)  

   4 ساعت پیش

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزد اما تو میسوزی تا بسازی ، با سپاس و عرض تبریک فراوان . . . 🌷🌹🍁🌺🌷🌹🌹🌺🌹🌺🌷🌹🍁 آواجان روزمعلم رو تبریک میگیم بهت میگن معلمی شغل انبیاس سخت و شیرین این آواگلی یکی از قدیمیترین عضو باهم هست توگروه ما هم یکی از خانم ترین عضو گروه هست ازطرف گروه این روز عزیز رو تبریک میگم بهت گل گروه خانم گروه افتخار گروه ازطرف گروه دوستان مهربان 🍁🌹🌷🌺🍁🌹🌺🍁🌹🌷🌺🍁🌹

شبکه اجتماعی باهم
yahya_ghz

  yahya_ghz  

   2 ساعت پیش

زیباترین سلفی دختر با پدر رفتگرش

شبکه اجتماعی باهم
ماه مهربون

  ماه مهربون  

   9 ساعت پیش

بامعنی ترین نقاشی سال.بابرعکس کردن تصویر گذر زمان را باورکن. قدر باهم بودن را بدونیم...

شبکه اجتماعی باهم
به تعداد آدم های روی کره ی خاکی ، تفاوت فکر و نگرش وجود دارد !! پس این را بپذیر : ...کسی که تفکرش با تو متفاوت است ، دشمنت نیست ؛ انسان دیگری است با دیدگاهى دیگر فقط همین … اگر فقط همین یک اصل را بپذیریم ، روابط مان بهتر خواهد شد. و زندگى سرشار از آرامش توام با احترام و درک متقابل را تجربه خواهیم کرد. به همین سادگی.


زهرای غمگین*

  زهرای غمگین*  

   10 ساعت پیش

سلام دوستان داداشم بردن اتاق عمل .از ته قلبتون برای سلامتیش دعا کنید .شاید خدا به ابروی شما و دعای شما .حال برادرم خوب شه 😢😢😢😢😢😢😔


(__alireza__)

  (__alireza__)  

   7 ساعت پیش

photi is taken by me . . یارب نظر تو برنگردد

شبکه اجتماعی باهم
ماه مهربون

  ماه مهربون  

   3 ساعت پیش

حرف حساب روز... ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺍﺯ ﻫﺮ کسی، ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﻮﻗﻊ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ..‌.!! ﺍﺯ ﻋﻘﺮﺏ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎﭺ ﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﻭ ﺑﻐﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ‌‌‌‌‌... ﺍﻻﻍ ﮐﺎﺭﺵ ﺟﻔﺘﮏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺍﺳﺖ... ﺳﮓ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ، ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻣﯽ ﺗﮑﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ..‌. ﮔﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ...! ﺣﺎﻻ تو هی ﺑﯿﺎ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﭻ ﺑﮑﻦ ﺗﻮﯼ ﮐﻮﺯﻩ ﻋﺴﻞ، ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﻫﻦ ﺁﺩﻡ ﻧﺎﻧﺠﯿﺐ...!! ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ!! ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﯽ، ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ... ﺭﺍﺣﺘﺘﺮ ﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ.‌..!! من زندگی خودم را میکنم و برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم چاقم,لاغرم,قد بلندم,کوتاه قدم,سفیدم,سبزه ام همه به خودم مربوط است مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است زندگی کن به شیوه خودت...با قوانین خودت...با باورها و ایمان قلبی خودت مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی هر جور که باشی حرفی برای گفتن دارند شاد باش و از زندگی لذت ببر چه انتظاری از مردم داری ؟؟؟ "آنها حتی پشت سر خدا هم حرف می زنند "

شبکه اجتماعی باهم
** مژده **

  ** مژده **  

   دیروز

بالاخره در زندگی هر آدمی یک نفر پیدا می شود که بی مقدمه آمده .. مدتی مانده قدمی زده و بعد اما بی هوا غیبش زده و رفته آمدن و ماندن و رفتن آدم ها مهم نیست .. اینکه بعد از روزی روزگاری، در جمعی حرفی از تو به میان بیاید آن شخص چگونه توصیفت می کند مهم است اینکه بعد از گذشت چند سال، چه ذهنیتی از هم دارید مهم است اینکه آن ذهنیت مثبت است یا منفی اینکه تو را چطور آدمی شناخته، مهم است منطقی هستی و می شود روی دوستی ات حساب کرد؟ می گوید دوست خوبی بودی برایش یا مهمترین اشتباه زندگی اش شدی ..؟ اینکه خاطرات خوبی از تو دارد یا نه برعکس اینکه رویایی شدی برای زندگی اش یا نه درسی شدی برای زندگی ..؟ به گمانم ذهنیتی که آدم ها از خود برای هم به یادگار می گذارند از همه چیز بیشتر اهمیت دارد وگرنه همه آمده اند که یک روز بروند ..

شبکه اجتماعی باهم
mehrdad joon 25

  mehrdad joon 25  

   5 ساعت پیش

اونایی که قبول دارن عشق و عاشقی همش کشکه لایک کنن


$$$$sara$$$$

  $$$$sara$$$$  

   7 ساعت پیش

بالای ۱۰۰ تا لایک ◀️☜←✘♞دختـــــــر دلتنگی اش را جار نمیزند♞✘→▶️ ◀️☜←✘♚ناراحتی اش را نشان نمیدهد♚✘→▶️ ◀️☜←✘♣️دختر دلش که میشکند♣️✘→▶️ ◀️☜←✘★شاید سکوت کنـــد★✘→▶️ ◀️☜←✘♥️اما از درون طوفانـی میشود♥️✘→▶️ ◀️☜←✘♟دختـر به جای شکستن شیشه و فریاد زدن♟✘→▶️ ◀️☜←✘◆فقط »بغض میکنــد◆♟✘→▶

شبکه اجتماعی باهم
peyoomman

  peyoomman  

   17 ساعت پیش


شبکه اجتماعی باهم
, ارش نظری,

  , ارش نظری,  

   1 ساعت پیش

اینم عاقبت مجردی...... واقعا بده...

شبکه اجتماعی باهم
ازدنیای مجازی خسته هستمممم


parastoo

  parastoo  

   5 ساعت پیش

‌خانه ی پدری کجاست؟ خانه ی پدری آنجاست که همیشه و بی قید و شرط دوستت میدارند، خانه پدری آنجاست که هر چقدر که نروی یا دیر بروی بدون سوال و گله منتظرت میمانند، در خانه ی پدری، تو همیشه جوان ، زیبا و منحصر بفردی ، خانه ی پدری امن ترین و راحت ترین جای دنیاست درست مثل آغوششان و میدانی که بی هیچ دلیل و چشمداشتی تورا دوست دارند حتی اگر پدر و مادرت را بارها رنجانده باشی خانه ی پدری بهشت این دنیاست...

شبکه اجتماعی باهم
🌷🌷🌷 می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه " خرسواری" برگزار نمی شود؟! پس از انجام تحقیقات میدانی و عملی بسیار جانورشناسان، مشخص شد که اسب ها در میدان مسابقه فقط در خط راست و مستقیم حرکت کرده و نه تنها مانع جلو رفتن و تاختن سایر اسبها به جلو نمی شوند، بلکه هرگاه سوارکار خودشان یا سایر اسبها به زمین بیفتد، تا حد امکان که بتوانند آن سوارکار سقوط کرده را لگد نمی کنند. اما خرها وقتی در خط مسابقه قرار می گیرند، پس از استارت اصلا توجهی به جلو و ادامه مسیر مسابقه به صورت مستقیم نداشته و فقط به خر رقیب که در جناح چپ و یا راستش قرار دارد، پرداخته و تمام تمرکزش، ممانعت از کار دیگران است! یعنی تنها هدفشان این است که مانع رسیدن خر دیگر به خط پایان شوند! حتی به این قیمت که خودشان به خط پایان نرسند. امروزه از این موضوع در علم مدیریت بسیار استفاده می شود و بدین معناست که افراد ناتوان که می دانند خود به خط پایان نمی رسند، با سنگ اندازی و ایجاد مشکلات و چوب لای چرخ دیگران گذاشتن، به بهانه مختلف، مانع رسیدن دیگران به اهدافشان می شوند و در اصطلاح میگویند: "فلانی، مسابقه خر سواری راه انداخته است!"... امیدوارم قهرمان مسابقات زندگی واقعی باشید دوستان و هیچگاه در مسیر موفقیت هم دیگ قـــــــــــــــرار نگیـــــــــــــــــــریــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التماس دعا

شبکه اجتماعی باهم
(داداش حسین)

  (داداش حسین)  

   15 ساعت پیش

👇🌷🍁🌺🌹🌿🌷🍁🌹🌺🌹🍁🌷🍁 پول که داشته باشی می توانی تاریخ را هم تغییر دهی. پول که داشته باشی به جای شرمندگی از نگاه مردم، می توانی در چشمانشان خیره شوی و لبخند بزنی پول که داشته باشی جسارت پیدا می کنی تا مردم زخم خورده از فساد اقتصادی را قضاوت کنی پول که داشته باشی می توانی از یک مفسد اقتصادی، قهرمان ملی بسازی پول که داشته باشی اختلاس می شود نبوغ اخیرا در برخی رپورتاژ های خبری نوشته اید "نابغه اقتصادی شهرام جزایری" انگار نه انگار روزی مردم، اگر چه صفر های اختلاس شما را دست مایه طنز کرده بودند، ولی خونشان به جوش آمده بود. انگار نه انگار که در کمال وقاحت، از زندان گریختی و کل سیستم اطلاعاتی کشور را درگیر پیدا کردن خود کردی، تا دل آزرده مردم، از فرار تو ازرده تر نگردد. انگار نه انگار که وقتی دستگیر شدی به جای عذر خواهی به مردم گفتی فرار حق زندانی است انگار نه انگار که رشوه های تو به برخی مدیران، دستمایه مناظره های ریاست جمهوری 88 شد، مناظراتی که همچنان دل خیلی از مردم از آن رنجیده است. تو امروز شرمنده نگاه مردم نیستی و نخواهی بود. ولی مطمئن باش "مردم آلزایمر نگرفته اند آقای نابغه". 🍁🌹🌺🌿🍁🌷🌹🌺🍁🌷🌹🌺🍁🌷🌹

شبکه اجتماعی باهم
اینجا ... من بستگی دارم... به تو... به حرفهایت.. آرامشت... به بودنت... اینجا اگر تو باشی... فدایِ سرِ هرکه ؛.... که می خواهد نباشد..

شبکه اجتماعی باهم
مادربزرگ جسور

  مادربزرگ جسور  

   13 ساعت پیش

خواهرزاده ام چندتا لایک داره😘

شبکه اجتماعی باهم
شاهرخ jonoub

  شاهرخ jonoub  

   9 ساعت پیش

الگوهای مدیریتی حضرت علی(ع) ... سنگسار!!!!! در زمان خلافت امیرالمومنین علی(ع) زنی به پیشگاه حضرت علی می آید و درحضور جمع یاران و اصحاب که در مسجد جمع بودند اظهار می دارد و اعتراف می کند که زنا کرده! امام علی اصلا توجهی به زن نمی کند! زن، بار دوم حرف خود را تکرار کرده و طلب مجازات برای خودش می کند باز امام توجهی نمی کند! بار سوم باز زن حرف خود را تکرار می کند و می گوید مجازات این جهان مرا از این گناه پاک خواهد کرد لطفا مرا مجازات کنید! امام با مکثی طولانی به او می گوید برو خانه ات و فردا بیا! زن می رود و فردایش دوباره همان سخنان را می گوید! امام دوباره او را حواله به فردا می دهد تا بلکه از این اعتراف منصرف شده و نیاید! زن برای روز سوم باز همین سخنان را در حضور همه اعتراف می کند! اصحاب متعجب و منتظر حکم امام هستند! امام از زن می پرسد آیا بارداری؟ زن جواب می دهد: بله امام می فرماید برو و کودکت را به دنیا بیاور! زن می رود و بعداز ماه ها دوباره بر می گردد و همان سخنان را عرض می کند که مرا از گناهم پاک گردان! امام می فرماید برو و دو سال به کودکت شیر بده! زن می رود و بعداز دو سال دوباره بر می گردد و مصرّ به اجرای حکم است! اعتراض مردم حاضر که خواهان اجرای حکم سنگسار بودند امام را بر آن داشت تا حکم را اجرا کند! امام علی، دو پسرش (امام حسن و امام حسین) را باخود می برد! و رو به جمعیت کرده و می گوید فقط کسانی می توانند به این زن سنگ بزنند که خود دچار گناه کبیره نباشند! جمعیت یک به یک سنگ ها را بر زمین می ریزند! امام علی دوسنگ ریزه برداشته و به دست امام حسن وامام حسین می دهد و این دوسنگ ریزه به سمت زن توبه کار پرتاب می شود ! زن به خانه، نزد کودکش بر می گردد! این چهره واقعی اسلام و احکام پاک الهی و مکتب اهل بیت است! منبع: داستان راستان شهید مرتضی مطهری


خدا جونم... به حق حضرت زهرا (س)...💞 عشق چادر رو توی دل همه ی آبجیام قرار بده و شیرینی یادگاری بانو (س) رو بهشون بچشون... الـــــــــهـــــــــی آمـــــــــیــــــــــــن التماس دعا

شبکه اجتماعی باهم
@MEHRDAD*

  @MEHRDAD*  

   8 ساعت پیش


شبکه اجتماعی باهم
@MEHRDAD*

  @MEHRDAD*  

   8 ساعت پیش

هنر نزد ایرانیان است و بس

شبکه اجتماعی باهم
Farhad Golzar

  Farhad Golzar  

   7 ساعت پیش

🙏سوال:به نظرشمامن چه جورشخصیتی هستم؟!🙏 🙏لفظ درصورت تمایل نظرات خودرابادقت بیان کنید 1-خوش اخلاق وخوش رو 2-مهربون وباشخصیت 3-شیطون 4-مذهبی وباایمان 5-مغرور 6-خاص ودل پاک 7-پررو 8-قابل اعتماد 9-بداخلاق 10-بی ادب 11-جذاب ودوستی داشتنی 12-با معرفت باکمال تشکر فرهاد

شبکه اجتماعی باهم
نيمااصفهاني

  نيمااصفهاني  

   3 ساعت پیش

قابل لمسم ؛ خیالـــی نیستم ! مثل باران ، احتمالی نیستم رهـــسپارم پا به پای قافله پایـــبند این حوالی نیستم عشــق میـــورزم به خودم دشمن آشفته حالی نیستم قصــد دارم سنگـــها را بشکنم کوزه ام ... اما سفالی نیستم زود رنــــجم ، لایق ِ دیدن گلدان خالی نیستم خانه ای از عشق دارم ... امن ِ امن ولیکن لا ابالـــی نیستم !

شبکه اجتماعی باهم
, ارش نظری,

  , ارش نظری,  

   4 ساعت پیش

لــبــخــنــد بـــزن…! عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد… اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ… حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

شبکه اجتماعی باهم
باسلام دورد خدمت تمام دوستان اول از هرچیزی این متن توهین نیست جز واقعیت ...بارها دیدم که دوستان ایاتی از قران میذارن که حتی معنیش بلد نیست ..دوستان میگن خدا الله چندتا لااایک داره پدر مادر چندتا لاایک داره نمیدونم فقط بخاطر لااایک ..خانمهای دیدم که پروفایلشون اسم الله مذهبی است همیشه پستاشون درمورد چادر قران هست ..ولی متاسفانه درخواست دوستی میدن حتی حرمت اون اسم الله رو هم نگه نمیدارن ..بارها دیدم که میگن این ایه رو بفرست به چندنفر تا 10دقیقه دیگر خبر خوبی میشنوی ..داداشای دیدم که دم از مردونگی حرمت خواهر بودن میزنن ..ولی متاسفانه با پروفایل دیگه رفتم به اسم ابجی بودن خواست دوست بشه ..ولی اقا پسر یکم حرمت نگه داره یا نگو ابجی یا گفتی مث یه مرد وایسا ....اون خانمای که ایقد از قران دین مذهب میزنن یکم حرمت نگه دارن ..ایقد درخواست ندن ...از ناظرا هم میخوام لطفا دقت کنن ..چون هر پستی میذارم ویرایش میشه ..من حرمت اون قران حرمت اسم خدا حرمت پدر مادر رو دارم ..که بخوام لاایک بگیرم ...پستای من هم جز حقیقت چیزی نمیگه ....التماس تفکر.$ حسام بختیاری$

شبکه اجتماعی باهم
(***ARSHAM***)

  (***ARSHAM***)  

   8 ساعت پیش

comment💖🎄💓 💞good evening

شبکه اجتماعی باهم
@MEHRDAD*

  @MEHRDAD*  

   8 ساعت پیش


شبکه اجتماعی باهم
پسرررر خوووب

  پسرررر خوووب  

   5 ساعت پیش

عدالت و لطف خدا زنى به حضور حضرت داوود (ع) آمد و گفت: اى پیامبر خدا پروردگار تو ظالم است یا عادل؟ داوود (ع) فرمود: خداوند عادلى است که هرگز ظلم نمى کند. سپس فرمود: مگر چه حادثه اى براى تو رخ داده است که این سؤال را مى کنى؟ زن گفت: من بیوه زن هستم و سه دختر دارم، با دستم ریسندگى مى کنم، دیروز شال بافته خود را در میان پارچه اى گذاشته بودم و به طرف بازار مى بردم تا بفروشم و با پول آن غذاى کودکانم را تهیه سازم ، ناگهان پرنده اى آمد و آن پارچه را از دستم ربود و برد و تهیدست و محزون ماندم و چیزى ندارم که معاش کودکانم را تأمین نمایم . هنوز سخن زن تمام نشده بود که ... در خانه داوود (ع) را زدند ، حضرت اجازه وارد شدن به خانه را داد ، ناگهان ده نفر تاجر به حضور داوود (ع) آمدند و هر کدام صد دینار (جمعاً هزار دینار) نزد آن حضرت گذاردند و عرض کردند: این پولها را به مستحقش بدهید. حضرت داوود (ع) از آن ها پرسید : علت این که شما دسته جمعى این مبلغ را به اینجا آورده اید چیست ؟ عرض کردند: ما سوار کشتى بودیم ، طوفانى برخاست ، کشتى آسیب دید و نزدیک بود غرق گردد و همه ما به هلاکت برسیم ، ناگهان پرنده اى دیدیم ، پارچه سرخ بسته اى به سوى ما انداخت ، آن را گشودیم ، در آن شال بافته دیدیم ، به وسیله آن مورد آسیب دیده کشتى را محکم بستیم و کشتى بى خطر گردید و سپس طوفان آرام شد و به ساحل رسیدیم و ما هنگام خطر نذر کردیم که اگر نجات یابیم هر کدام صد دینار، بپردازیم و اکنون این مبلغ را که هزار دینار از ده نفر ماست به حضورت آورده ایم تا هر که را بخواهى ، به او صدقه بدهى. حضرت داوود (ع) به زن متوجه شد و به او فرمود : پروردگار تو در دریا براى تو هدیه مى فرستد، ولى تو او را ظالم مى خوانى ؟ سپس ‍ هزار دینار را به آن زن داد و فرمود : این پول را در تأمین معاش کودکانت مصرف کن ، خداوند به حال و روزگار تو ، آگاهتر از دیگران است.


farnosh jOoOon

  farnosh jOoOon  

   دیروز


شبکه اجتماعی باهم
✌OMiD✌

  ✌OMiD✌  

   1 ساعت پیش

مادر خسته از خرید برگشت و به زحمت زنبیل سنگین را داخل خانه آورد. پسر بزرگش که منتظر بود، جلو دوید و گفت:مامان مامان! وقتی من در حیاط بازی می کردم و بابا داشت با تلفن صحبت می کرد، برادرم با ماژیک روی دیوار اتاقی که شما تازه رنگش کرده اید نقاشی کرد!مادر عصبانی به اتاق پسر کوچک رفت، پسر کوچک از ترس زیر تخت قایم شده بود، مادر فریاد زد:تو پسر خیلی بدی هستی. و تمام ماژیک هایش را در سطل اشغال ریخت. پسر کوچک از غصه گریه کرد و نشست روی زانوهش. ۱۰دقیقه بعد وقتی مادر وارد اتاق پذیرایی شد، قلبش گرفت… پسرش روی دیوار با ماژیک قرمز یک قلب بزرگ کشیده بود و داخلش نوشته بود: مادر دوست دارم. مادر در حالی که اشک می ریخت به اشپزخانه برگشت و یک قاب خالی آورد و آن را دور قلب آویزان کرد. تابلوی قرمز هنوز هم در اتاق پذیرایی بر دیوار است….!!

شبکه اجتماعی باهم